Paskirtis

KMK MASS glaistas paruoštas naudojimui rankiniu arba mechaniniu (beoriu) būdu, pastatų vidaus apdailos
darbams, akyto betono, betoninių, tinkuotų, gipskartonio plokščių ir kitų mineralinių paviršių išlyginimui.

Savybės

  • Paruoštas naudojimui
  • Lengvas padengimas ir šlifavimas
  • Džiūdamas nesitraukia ir netrūkinėja
  • Išdžiūvęs baltos spalvos
  • Naudojamas rankiniu arba mechaniniu būdu
  • Galima ilgai glaistyti
  • Galima naudoti pirminiam ir baigiamajam sluoksniui

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti tvirtas (netrupėti), švarus ir sausas. Būtina pašalinti sukibimą mažinančias medžiagas
(riebalus, tepalą, dulkes, skiedinio ir dažų likučius).
Neįgeriančius arba silpnai įgeriančius akyto betono, betoninius paviršius rekomenduojame gruntuoti Supergrunt
KMK SG gruntu. Gipskartonio plokščių sujungimo vietas rekomenduojame glaistyti pluoštu sustiprintu siūlių KMK
500 glaistu naudojant popierinę armavimo juostą arba stiklo pluoštą.

Glaisto paruošimas

Prieš naudojimą reikia gerai išmaišyti glaistą. Išmaišyti glaistą galima rankiniu būdu arba mechanizuotai, pvz. panaudojant elektrinę drelę.

 

Glaistymas

Glaisto uždėjimui reikia naudoti švarius įrankius, metalinę glaistyklę pagamintą iš nerūdijančių medžiagų.
Mažiems plotams lyginti naudojama glaistyklė, kurios plotis – 35 cm, o ištisiniam lyginimui – glaistyklė, kurios
plotis 75 cm. Kiekvienas glaisto sluoksnis formuojamas statmenai prieš tai buvusiam. Mišinio perteklius
surenkamas ir naudojamas iš naujo. Maksimalus vieno sluoksnio stotis iki 3mm. Naujas sluoksnis formuojamas
tik įsitikinus, jog ankstesnis visiškai išdžiūvęs. Prieš kiekvieną naują sluoksnį paviršių patariama šlifuoti.
Glaistyto paviršiaus nelygumų koregavimui naudoti švitrinį popierių arba abrazyvinį švitrinį tinklelį Nr. 120-150.
Dengiant tinkavimo mašinomis ir beoriais purkštuvais, iš beorių purkštuvų išimami visi filtrai. Purkštuko dydis
0,035–0,043'',slėgis apie 150–180 bar.Glaisto masei purkšti naudoti gamintojo rekomenduojamus didelio
pratakumo purškimo pistoletus.
Kad dengimas beoriais prietaisais būtų optimalus, medžiagos temperatūra dengiant turi būti ne mažesnė kaip
+10°C.

Sandėliavimas

Tinka naudoti 9 mėnesius nuo pagaminimo datos. Laikyti sausose patalpose ant medinių padėklų.
Sandėliavimo temperatūra +50C÷ +350C.

Saugumo priemonės ir darbo sauga

Glaistas yra nepavojingas žmogaus sveikatai ir aplinkai, nedegus ir nesprogus. Esant nepakankamam vėdinimui
glaistymo metu būtina naudoti tinkamas kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemones (respiratorių,
medžiaginį raištį, apsauginius akinius, pirštines, apsauginius darbo drabužius). Patekusį ant odos glaistą nuvalyti
švariu skudurėliu ir nuplauti vandeniu su muilu. Išdžiūvusi glaisto plėvelė nepavojinga žmogaus sveikatai.
Saugoti nuo vaikų.
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą
Vengti patekimo ant odos ir į akis
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Jei dirginimas išlieka, kreiptis į gydytoją
Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu su muilu
Neišleisti į kanalizaciją
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones
Naudoti tik gerai vėdinamose vietose
Saugoti nuo šalčio